דביק

חוק הפנסיה לעצמאים- כל השאלות והתשובות

בדצמבר 2016, עבר החוק המחייב כל עצמאי להפקיד כספים לטובת פנסיה לעצמו, החל מינואר 2017. כספים אלה ישמשו את העצמאי לקצבה חודשית בגיל פרישה, וחלקם יכולים להיות משולמים בעת סגירת העסק או בעת פרישה, כסכומים הוניים (חד פעמיים) פטורים ממס.

מצורפות שאלות ותשובות להבנת החוק והשלכותיו:

1. מי נדרש להפקיד?
כל עצמאי בין הגילאים 21 ל- 60 (גיל פרישה מוקדמת), יפקיד כספים לטובת קצבת פנסיה..

2. חריגים שאינם חייבים להפקיד
– עצמאי שבמועד תחילת החוק היה מעל גיל 55 (כלומר כל מי שנולד לפני ה-31 בדצמבר 1961)
– עצמאי שפתח עסק חדש, אינו חייב בהפקדה בחצי השנה הראשונה לפתיחת העסק.

3. מהם שיעורי ההפקדות?

שיעורי ההפקדות נקבעו על פי השכר הממוצע במשק העומד נכון לינואר 2017 על 9,637 ₪ :

4. חיסכון ל"אבטלה" / חסכון ל"פיצויים"
במקרה של סגירת העסק ,או ביציאה לפרישה, יוכל העצמאי על כל שנת מס, למשוך כסף הוני (כלומר סכום חד פעמי) בגובה של 33% מההפקדה השנתית ולא יותר מ 12,200 ₪ לכל שנת עבודתו כעצמאי. את היתרה ימשוך כקצבה חודשית בגיל פרישה.

 5. מה יהיו דמי הביטוח הלאומי לעצמאים החל מה-1/17, בעקבות חוק הפנסיה?

דמי הביטוח מחושבים בהתייחס לשכר הממוצע במשק העומד נכון לינואר 2017 על 9,637 ₪

  • מחלק ההכנסה של עד 60% מהשכר הממוצע , יופקדו 2.87% (במקום 6.72% שהיה עד היום)
  • מחלק ההכנסה שמעל הסך הזה – יופקדו 12.83% (במקום 11.23% שהיה עד היום)

יוצא בעצם, שדמי הביטוח הלאומי יופחתו לעצמאים שהכנסתם החייבת היא עד 20,000 ₪ בחודש ויוגדלו לאלה שמכניסים מעל לסכום זה. דמי הביטוח הלאומי התעדכנו ב-1.1.2017 לכל העצמאים,  ללא תלות בהפקדה לפנסיה.

6. מה קורה עם מי שחייב ולא מפקיד?
רשות המסים תעביר למרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, עד יום 31 בדצמבר בכל שנה,
מידע המתייחס לעצמאים שחלה עליהם חובת הפקדה ואשר הכנסתם מעל לשכר המינימום
(מינואר 2017 = 5,000 ₪), ושלא הפקידו בשנת המס הקודמת תשלומים לפי החוק. המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות ישלח לאותו עצמאי שלא הפקיד, התראה
ויודיע לו להפקיד את התשלומים כאמור, בתוך 90 ימים ממועד משלוח ההתראה. במידה ולא יפקיד- יוטל עליו קנס בגובה 500 ₪. היה והעצמאי יפקיד את סכום התשלום שפורט בהתראה בתוך התקופה להפקדת התשלום, הוא ימציא למרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות אסמכתה לביצוע ההפקדה. ההפקדה תוכר לניכויים וזיכויים באותה שנת מס בה הופקדה בלבד. מעבר לקנס שיקבל מי שלא הפקיד, אין סנקציות נוספות.

7כיצד מפקיד עצמאי שהוא גם שכיר ?
עצמאי שהוא גם שכיר צריך להפקיד על הכנסתו החייבת (רק עד השכר הממוצע במשק)  בניכוי השכר ברוטו שלו כשכיר.
לדוגמא:
עצמאי בעל הכנסה של 5,000 ₪ כשכיר ו- 5,000 ₪ כעצמאי = בסך הכול מרוויח 10,000 ₪.
תקרת ההפקדה עומדת על 9,637 ₪ (השכר הממוצע במשק). על ה 5000 ₪ כשכיר כבר הופקדו כספים. נותר להפקיד עוד על סכום של 4,673 ₪ סך של 4.45%. (ראו טבלה בסעיף 3)

8. האם ניתן להפקיד בסוף שנה או רק באופן חודשי ?

רוב הקופות תדרושנה הפקדה חודשית, אך מבחינת מס הכנסה זו יכולה להיות גם הפקדה חד פעמית אחת לשנה. חשוב לדעת כי במקרה של הפקדות אחת לשנה הקופה בעצם אינה פעילה, ולכן אין בה כיסויים ביטוחיים של קצבת שארים ונכות- מה שכן קיים בהפקדות חודשיות.

9. מה יוצא לי מכל המהלך הזה ?
החוק מחייב את העצמאי להפקיד מכיסו לחיסכון לפנסיה, ובכך מקטין אמנם לעצמאי את ההכנסה הפנויה. אולם, חשוב לזכור כי חלק גדול מההפקדה מתקבל בחזרה על ידי הקטנת דמי הביטוח הלאומי (ל-90% מהעצמאיים)  והטבות המס הנוספות שמקבל העצמאי בעקבות ההפקדה. זאת בניגוד לכל תכניות החיסכון ואפיקי ההשקעה האחרים שאינם מזכים את החוסך בהטבות מס.
כלומר, חלק נכבד מההפקדה הוא על חשבון המדינה, היות וחלק מההפקדה מוכרת כהוצאה. כמו כן- על חלק נוסף מההפקדה יש החזר, וכמובן שכל הרווחים הנצברים פטורים ממס על רווח הון.  
מדובר בפטור ששווה מאות אלפי שקלים בפרישה

10. אז איך אדע באיזה מסלול הפקדה לבחור ?
החיסכון מוכר בשלושה מוצרים : קרן פנסיה, ביטוח מנהלים (תגמולים לעצמאיים) וקופת גמל. לכל אחד מהם יש מאפיינים שונים, יתרונות וחסרונות. יש לשבת עם סוכן פנסיוני, על מנת לדעת לבחור את המסלול המתאים לכם ביותר וליהנות מההטבות המוקנות בחוק.

11. האם אוכל להפקיד גם אם לא חל עלי החוק?
בהחלט, כמו שניתן היה להפקיד עד היום, ניתן להמשיך/ להתחיל להפקיד ללא קשר לחובה החלה עלינו כעצמאים.

12. אם אני כבר מפקיד/ה, אצטרך להפקיד עוד?
לא תצטרכ/י להוסיף , אלא אם אינך מפקיד/ה מספיק בהתאם להכנסה החייבת ולאחוזי ההפקדה הנדרשים

13. מה יקרה אם אני לא מפקיד/ה מספיק?
לעיתים, אנחנו לא יודעים מה ההכנסה החייבת השנתית. במקרים כאלה נוכל להשלים את ההפקדות בסוף השנה, או על פי הודעת המרכז לגביית קנסות.

14. מה אם אני מרוויח/ה פחות משכר המינימום במשק?
עדיין חלה עלייך החובה להפקיד, ואולם- אם לא תפקיד/י, לא תשלמ/י קנס.

15.האם אני חייב להפקיד גם אם אני עוסק פטור?
כן, אין הבדל בין עוסק פטור למורשה. מה שמשנה זה גובה ההכנסה.

16.על מנת להקל על העצמאים, נכנסה לתוקף גם הטבת מס למפקידים לקרן השתלמות מ-2017
עד היום הפקידו עצמאים עד 7% מההכנסה החייבת עד התקרה- על מנת ליהנות מ 4.5% שיכירו להם כניכוי להוצאה מוכרת. החל מ-2017, אין צורך להפקיד את ה7% . ניתן להפקיד רק את ה-4.5% וליהנות מהוצאה מוכרת.

 

לסיכום
לטווח קצר אפשר אולי לראות את ההפקדות לפנסיה כ "מעמסה" שמקטינה לנו, העצמאים את הנטו החודשי, אך אם נסתכל לטווח ארוך, נמצא שהחיסכון הזה מקנה לנו בטחון כלכלי לעת פרישה, מה עוד שהוא מקנה לנו הטבות מס משמעותיות. חשוב להתייעץ עם בעל מקצוע אישי ואמין מהתחום הפנסיוני, על מנת לבחור את המסלול הטוב ביותר עבורכם.

בהצלחה!

עדנה כהן

 

[sg_popup id=2]